CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Website MuaTheCao.Vnthuộc quyền sở hữu của MuaTheCao.vn xin gửi đến quý khách hàng Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin (sau đây gọi chung là "Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, đăng ký thành viên và/hoặc giao dịch trên trang website MuaTheCao.Vn.

Chính Sách này mô tả cách MuaTheCao.Vntiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, đăng ký thành viên, giao dịch trên MuaTheCao.Vn(sau đây gọi chung là "thành viên”). Việc thành viên truy cập, đăng ký thành viên hoặc thực hiện giao dịch trên MuaTheCao.Vnđược hiểu là thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập


Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website MuaTheCao.Vnbao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà MuaTheCao.Vncần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để MuaTheCao.Vnliên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website MuaTheCao.Vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về dịch vụ đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste MuaTheCao.Vnvề những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin


Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

- Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại nếu thành viên chấp nhận điều khoản này trong khi đăng ký;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website MuaTheCao.Vn;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại MuaTheCao.Vn.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước, bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và Các cơ quan điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng.

Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin


Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của MuaTheCao.Vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin thành viên:


- MuaTheCao.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.


Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu MuaTheCao.Vnthực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về chất lượng dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ đến Ban quản trị của website MuaTheCao.Vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, MuaTheCao.Vnsẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, MuaTheCao.Vnsẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.


Thông tin cá nhân của thành viên trên MuaTheCao.Vnđược MuaTheCao.Vncam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MuaTheCao.Vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, MuaTheCao.Vnsẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên MuaTheCao.Vn.

- Ban quản lý MuaTheCao.Vnyêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý MuaTheCao.Vnkhông chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Đối tượng chia sẻ thông tin


Ban quản trị website MuaTheCao.Vncó thể chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của thành viên khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của thành viên, đảm bảo sự an toàn giao dịch cho thành viên và theo yêu cầu của bên thứ 3 có thẩm quyền.

Ban quản trị MuaTheCao.Vncó thể chia sẻ thông tin cá nhân của thành viên tới các đối tác thực hiện việc vận chuyển hàng hóa/ sản phẩm hoặc để nghiên cứu và giới thiệu tới thành viên những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tốt hơn tới từng cá nhân thành viên. Trong trường hợp thành viên không muốn chia sẻ thông tin, MuaTheCao.Vnhoàn toàn đồng ý khi nhận được yêu cầu từ thành viên.

8. Cơ chế giải quyết khi vi phạm cam kết sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên


Trong trường hợp thành viên phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản đã quy định và điều khoản sử dụng, thành viên gửi các yêu cầu khiếu nại tới hotline: /Email: muathecao.vn@gmail.com và kèm theo các thông tin, căn cứ chứng minh sự vi phạm của MuaTheCao.Vn.

Ban quản trị MuaTheCao.Vncam kết sẽ phản hồi các thông tin của thành viên trong vòng 24h kể từ khi tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người mua để hai bên thống nhất đưa ra phương án giải quyết.


II. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG


- Hình thức giao hàng: MuaTheCao.Vn cung cấp dịch vụ điện tử, mã thẻ sẽ được hiển thị trên trang web và Email khách hàng đăng ký ngay sau khi hoàn thành giao dịch

- Hình thức thanh toán::

+ MuaTheCao.Vn chỉ áp dụng một hình thức thanh toán tự động duy nhất qua ATM có độ tin cậy và bảo mật cao;

+ Khi nhận được thanh toán thành công, MuaTheCao.Vn sẽ ghi nhận thanh toán và lưu thông tin thanh toán của khách hàng (chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về dịch vụ đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ) như mục I, điều 1 (Mục đích và phạm vi thu thập);

+ Phí dịch vụ sẽ không được hoàn lại nếu quý khách đã sử dụng thành công dịch vụ trên website.

- Liên hệ hỗ trợ:

Email: muathecao.vn@gmail.com

Chúng tôi sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp các yêu cầu của quý khách hàng.