Chính sách giao nhận, hủy & hoàn trả hàng hóa

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN, HỦY VÀ HOÀN TRẢ HÀNG HÓA

Bằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ trên website muathe.com.vn của Công ty Cổ phần thanh toán G (sau đây gọi là “GPAY”), Khách hàng tại đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý tuân theo Chính sách giao nhận, hủy và hoàn trả hàng hóa của GPAY và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Chính sách này tại từng thời điểm trên website muathe.com.vn của GPAY. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, GPAY có quyền sửa đổi, bổ sung bất cứ nội dung nào tại Chính sách này vào bất kì thời điểm nào theo quyền quyết định của GPAY.

Nội dung chính sách giao nhận, hủy và hoàn trả hàng hóa được quy định như sau:
 - Tất cả các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên website muathe.com.vn đều là các sản phẩm, dịch vụ điện tử. Hệ thống sẽ ghi nhận và tiến hành thực hiện các giao dịch khi Khách hàng có yêu cầu và kết quả sử dụng dịch vụ sẽ được hiển thị ngay trên website và gửi tới địa chỉ email do Khách hàng cung cấp.
 - Khách hàng không thể yêu cầu hủy giao dịch trong trường hợp giao dịch đã được hệ thống ghi nhận và tiến hành thực hiện.
 - GPAY sẽ không áp dụng chính sách bảo hành, đổi trả hàng hóa đối với các giao dịch sau: (i) GPAY đã cung cấp đúng, đầy đủ hàng hóa; (ii) Khách hàng mua nhầm mệnh giá thẻ, số lượng thẻ hoặc loại thẻ; (iii) Số Serri hoặc Mã thẻ đã được sử dụng sau thời gian cung cấp được ghi nhận trên hệ thống của GPAY; (iv) Số Serri hoặc Mã thẻ đã được chuyển đến thiết bị khác do lỗi sơ ý hoặc cố ý để lộ thông tin của Khách hàng hoặc do Khách hàng nhập sai địa chỉ email nhận mã.
 - Trong trường hợp giao dịch lỗi, hệ thống đã tiến hành trừ tiền thành công trong tài khoản của Khách hàng mà Khách hàng không nhận được dịch vụ thì hệ thống sẽ hoàn lại thẻ hoặc hoàn lại tiền tùy trường hợp lỗi từ hệ thống của chúng tôi hoặc nhà cung cấp, tương ứng với giao dịch bị lỗi mà Khách hàng thực hiện. Khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được lắng nghe và giải đáp yêu cầu theo địa chỉ:
∙ Hotline: 1900 638 364
∙ Email: support@muathe.com.vn