Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (sau đây gọi là “Chính sách bảo mật”) là chính sách mô tả cách thức thông tin của Khách hàng được Công ty Cổ phần Thanh toán G (sau đây gọi là “GPAY”) thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn tại website muathe.com.vn. Bằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ trên website này, Khách hàng tại đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý tuân theo Chính sách bảo mật và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Chính sách bảo mật này như được công bố trên website muathe.com.vn tại từng thời điểm. Việc Khách hàng tiếp tục truy cập và sử dụng Dịch vụ trên website muathe.com.vn sau thời điểm đó sẽ được xem là việc Khách hàng đồng ý đối với các thay đổi đối với Chính sách bảo mật mới được cập nhật.

Chúng tôi xác nhận rằng tất cả những thông tin do khách hàng và đối tác cung cấp trong quá trình giao dịch trên website muathe.com.vn đều phải được xử lý và bảo mật tối đa. Do đó, Chúng tôi sẽ tuân thủ theo Chính sách bảo mật để hoàn thành trách nhiệm của mình.

1. Thông tin Khách hàng được thu thập trên muathe.com.vn

Thông tin Khách hàng là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào được Khách hàng cung cấp, chia sẻ khi truy cập, sử dụng dịch vụ trên website muathe.com.vn khi đặt hàng, thanh toán hoặc khi giao tiếp với bất kỳ bộ phận nào của Chúng tôi như dịch vụ chăm sóc khách hàng, tư vấn, bán hàng hoặc dịch vụ kỹ thuật thông qua trang website, điện thoại, email, thư tín hoặc fax. Thông tin Khách hàng được Chúng tôi thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: (i) Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân, số điện thoại, email; (ii) Thông tin thẻ ngân hàng nội địa (ATM) và/hoặc thẻ quốc tế Visa/Mastercard tùy theo phương thức thanh toán do Khách hàng lựa chọn; (iii) Thông tin giao dịch, lịch sử giao dịch và lịch sử truy cập Khách hàng; (iv) Các thông tin khác theo quy định pháp luật.

2. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng các Thông tin Khách hàng với các mục đích sau:
 - Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng;
 - Giải đáp các thắc mắc và xử lý khiếu nại của Khách hàng;
 - Bảo vệ Khách hàng;
 - Giúp phát triển và cải thiện website trở nên hữu ích và hấp dẫn Khách hàng;
 - Thực hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu, khảo sát, nghiên cứu thị trường, đo lường và đánh giá hiệu quả để cải thiện, nâng cao chất lượng, nội dung dịch vụ;
 - Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu. GPAY thu thập và sử dụng Thông tin Khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu trữ Thông tin Khách hàng trên các hệ thống nội bộ của GPAY trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin Khách hàng được thu thập hoặc theo quy định pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của Khách hàng.

3. Chia sẻ Thông tin Khách hàng với bên thứ ba

 a. Khách hàng tại đây nhất trí và đồng ý cho phép Chúng tôi cung cấp Thông tin Khách hàng cho các Bên thứ ba sau đây để phục vụ việc Khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên website muathe.com.vn:   - Các đối tác của GPAY cộng tác trong việc cung cấp dịch vụ trên website muathe.com.vn;
  - Các nhân viên, cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn của GPAY;
  - Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật;
  - Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
 b. Trên website muathe.com.vn có thể chứa các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc liên kết tới các trang web, ứng dụng của các bên thứ ba. Bằng việc đồng ý sử dụng các dịch vụ và cung cấp thông tin cho bên thứ ba nói trên, Khách hàng tại đây hiểu và đồng ý rằng:
  - GPAY không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ và tiết lộ đối với dữ liệu và thông tin của Khách hàng cho các bên thứ ba đó, và
  - Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang web và ứng dụng đó được áp dụng khi Khách hàng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba.
 c. Ngoại trừ các trường hợp nêu tại Mục này hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, GPAY cam kết bảo mật thông tin, không cung cấp hoặc tiết lộ Thông tin Khách hàng cho bất kỳ bên nào khi không có sự đồng ý của Khách hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin Khách hàng được lưu tại hệ thống quản lý thông tin của chúng tôi tối thiểu là 18 tháng, nếu trong vòng 18 tháng Khách hàng không có phát sinh giao dịch mới thì hệ thống quản lý sẽ tự động ngắt thông tin Khách hàng.

5. Đơn vị thu thập và quản lý Thông tin

Thông tin của Khách hàng được thu thập và quản lý bởi Công ty Cổ phần thanh toán G:
 - Địa chỉ trụ sở chính: 207 tầng 2, tòa nhà N01A Golden land, 257 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 1900 638 364
 - Email: [email protected]

6. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có thể thay đổi Thông tin của mình bằng cách liên hệ trực tiếp với Chúng tôi theo địa chỉ:
 - Hotline: 1900 638 364
 - Email: [email protected]

7. Quy định về xử lý khiếu nại liên quan việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi được nêu trong Chính sách này

Trong trường hợp Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc Thông tin của mình bị sử dụng sai mục đích và/hoặc phạm vi sử dụng, Khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được tiếp nhận, giải đáp và xử lý thắc mắc, khiếu nại theo địa chỉ:
 - Hotline: 1900 638 364
 - Email: [email protected]