Chính sách bán hàng, thanh toán

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG, THANH TOÁN

Bằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ trên website muathe.com.vn của Công ty Cổ phần Thanh toán G (sau đây gọi là “GPAY”), Khách hàng tại đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý tuân theo Chính sách bán hàng, thanh toán của GPAY và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Chính sách này tại từng thời điểm trên website muathe.com.vn của GPAY. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, GPAY có quyền sửa đổi, bổ sung bất cứ nội dung nào tại Chính sách này vào bất kì thời điểm nào theo quyền quyết định của GPAY.

1. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CHUNG

1.1 Quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng trên website muathe.com.vn được tiến hành theo các bước như sau:
 - Khách hàng truy cập vào website muathe.com.vn và thực hiện đầy đủ theo các bước hướng dẫn tại đây. Bằng việc nhấn vào nút Tick – Tôi đã đọc và đồng ý với các chính sách quy định tại website này, Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng mình đã đọc và hiểu với tất cả các chính sách của website muathe.com.vn, bao gồm Chính sách bán hàng, thanh toán; Chính sách giao nhận, hủy và hoàn trả hàng hóa và Chính sách bảo mật thông tin cá nhân.
 - Khách hàng chọn phương thức thanh toán và điền đầy đủ, chính xác các thông tin được yêu cầu tương ứng với phương thức thanh toán Khách hàng lựa chọn.
 - Khách hàng có trách nhiệm xác nhận lại Thông tin đơn hàng của mình bao gồm: nhà cung cấp, mệnh giá thẻ, số lượng thẻ, phí giao dịch, giá được giảm; Phương thức thanh toán và Tổng tiền phải thanh toán được hiển thị trên website trước khi Khách hàng tiến hành thanh toán.
 - Sau khi Khách hàng tiến hành thanh toán, hệ thống sẽ căn cứ vào giao dịch mà Khách hàng thực hiện để tiến hành trừ tiền đối với giao dịch đó. Số tiền bị trừ tương ứng với giao dịch thanh toán và mức phí phải trả theo quy định khi thanh toán qua các phương thức thanh toán của Gpay.
 - Mã thẻ sau khi Khách hàng thanh toán thành công sẽ được xuất trả, hiển thị trên website muathe.com.vn và qua email do Khách hàng cung cấp.

1.2 Thao tác mua hàng của Khách hàng bị hạn chế trong trường hợp kho hết hàng hoặc tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử Gpay của khách hàng không đủ số dư thực hiện giao dịch.

1.3 Trong bất cứ trường hợp nào, muathe.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp mua hàng không thành công do Khách hàng cung cấp thông tin không chính xác.

1.4 Khi mua hàng trên website muathe.com.vn, Khách hàng thường xuyên được hưởng nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá của nhà cung cấp và của GPAY. Thông tin khuyến mại, giảm giá được hiển thị trên website muathe.com.vn.

2. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

2.1 Hiện tại, website muathe.com.vn cung cấp cho Khách hàng nhiều hình thức thanh toán linh hoạt, bao gồm:

 - Ví điện tử Gpay
 - Thẻ ngân hàng nội địa (ATM)
 - Thẻ quốc tế Visa/Mastercard
Lưu ý: Tùy vào phương thức thanh toán Khách hàng lựa chọn, màn hình sẽ hiển thị các thông tin yêu cầu khác nhau. Khách hàng phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu đó để tiến hành thanh toán.

2.2 Quy định phí xử lý giao dịch

 - Đối với hình thức thanh toán bằng Ví điện tử Gpay, Khách hàng được miễn phí giao dịch với tất cả các đơn hàng;
 - Đối với hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (ATM) và Thẻ quốc tế Visa/Mastercard, Khách hàng sẽ thanh toán phí theo chính sách của từng ngân hàng, mức phí giao dịch sẽ được hiển thị cụ thể cho Khách hàng trên Thông tin đơn hàng trước khi tiến hành thanh toán.